คอหุ้นห้ามพลาด! “โอสถสภา” เข้าตลาดหลักทรัพย์ พร้อมเคาะ IPO ตุลาคม 2561

คอหุ้นห้ามพลาด! “โอสถสภา” เข้าตลาดหลักทรัพย์ พร้อมเคาะ IPO ตุลาคม 2561

คอหุ้นห้ามพลาด! “โอสถสภา” เข้าตลาดหลักทรัพย์ พร้อมเคาะ IPO ตุลาคม 2561
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นายเพชร โอสถานุเคราะห์  ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP ระบุถึงสาเหตุที่บริษัทฯ จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อความยังยืน และเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้แข็งแกร่ง รองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ

นางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP ระบุว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจครั้งใหญ่ในภูมิภาคเอเซียน ได้แก่ จีน เวียดนาม นอกจาก กัมพูชา, พม่า, ลาว และเวียดนามแล้ว บริษัทฯรักษาความเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มเครื่องดื่มชูกำลัง รวมถึงเครื่องดื่มที่มีการเติมส่วนผสมเพื่อให้ได้คุณสมบัติเฉพาะ (Functional drink) และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลในภูมิภาคนี้ 

ส่วนเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มแห่งใหม่ที่ประเทศเมียนมาร์ นำไปชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานต่อไป

ด้านกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) อย่างนายวรารัตน์ ชุติมิต กล่าวว่า  บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิม จำนวนไม่เกิน 603.75 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ  จำนวนไม่เกิน 506.75 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (บริษัท Orizon Limited และบริษัท Y Investment Ltd) จำนวนไม่เกิน 67 ล้านหุ้น และ 30 ล้านหุ้น

ขณะที่ นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร กล่าวว่า ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นเบื้องต้นไว้ที่ 22.00-25.00 บาทต่อหุ้น โดย ณ วันจองซื้อวันที่ 1-4 ตุลาคม 2561  นักลงทุนทั่วไปจะต้องจองซื้อหุ้น IPO ที่ราคา 25.00 บาทต่อหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายจะถูกกำหนดโดยนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและในต่างประเทศ

ส่วนวิธี Bookbuilding หากราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายต่ำกว่าราคา 25.00 บาท นักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อจะได้รับคืนเงินส่วนต่างระหว่างราคาจองซื้อหุ้น กับราคาเสนอขายหุ้นสุดท้าย พร้อมคาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายได้วันที่ 5 ตุลาคม และเข้าทำการซื้อขายวันที่ 17 ตุลาคม 2561