ดร.เสรีระบุสถานการณ์น้ำปีนี้ไม่รุนแรงเท่าปีก่อน

ดร.เสรีระบุสถานการณ์น้ำปีนี้ไม่รุนแรงเท่าปีก่อน
ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร กล่าวในงานเสวนาเรื่อง ถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย ใน 3 มิติ ว่า สถานการณ์น้ำปีนี้ จะไม่รุนแรงเหมือนปีก่อน แต่พื้นที่ภาคกลาง ยังต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินแบบจำลองสถานการณ์น้ำจากทั่วโลก ที่ยังมีความแตกต่างกัน ในเรื่องของปริมาณน้ำฝน ซึ่งร้อยละ 40 - 50 มองว่า ฝนจะตกหนักในช่วงเดือน ก.ย.นี้ และร้อยละ 60 มองว่าฝนอาจมีน้อย ซึ่งข้อมูลจะมีความชัดเจนในช่วงปลายเดือน ก.ค.นี้ ทั้งปริมาณน้ำ ฝน และพายุ แต่อย่างไรก็ตาม ปีหน้ามีโอกาสเกิดภัยแล้ง และขณะนี้ เขื่อนเก็บกักน้ำไว้ที่ร้อยละ 40 ซึ่งหากช่วง 2 เดือนจากนี้ ฝนมีน้อย จะทำให้น้ำต้นทุนในปีหน้ามีน้อย และจะเป็นผลเสียต่อการเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลก็จะต้องให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ไปควบคู่กับภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย ในขณะที่ ชาวนาไม่ควรทำนาปรัง ครั้งที่ 3 ในปีนี้เพราะมีความเสี่ยงกับปริมาณน้ำที่อาจจะน้อยลง