แบงก์ออฟไชน่าจับมือ9บลจ.ชั้นนำไทยให้บริการการงิน

แบงก์ออฟไชน่าจับมือ9บลจ.ชั้นนำไทยให้บริการการงิน
มร.ซือ จิน ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ธนาคาร ได้เปิดตัว ฝ่ายธนบดีธนกิจ หรือ Prestigious Wealth Management อย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับการขยายการให้บริการทางการเงินให้หลากหลาย รวมถึงเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริหารการเงินให้กับกลุ่มนักลงทุน และสถาบันในประเทศไทย โดยมีการพัฒนาระบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน รวมถึง มีการเตรียมผู้ชำนาญการบริหารการลงทุนคอยแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้าด้วย และล่าสุด ธนาคารได้ร่วมลงนามเป็นผู้สนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนกับ 9 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมชั้นนำ ซึ่งตั้งเป้าในการสร้างธุรกรรมทางการเงิน ผ่านธนาคารในปีนี้ไว้ ประมาณ 1,500 ล้านบาท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมชั้นนำ ที่ธนาคารร่วมลงนามเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้ง 9 แห่งนั้น ได้แก่  บลจ.ไทยพาณิชย์ , บลจ.เอ็มเอฟซี , บลจ.กรุงศรี , บลจ.อเบอร์ดีน , บลจ.แอสเซท พลัส , บลจ.แมนูไลฟ์ , บลจ.ฟินันซ่า , บลจ.ทิสโก้ และ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์