สอท. เผย ปัญหา EU ฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ

สอท. เผย ปัญหา EU ฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ
นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณณางกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย ในเดือนมิถุนายนปี 2555 พบว่า ค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 102.7 ลดลงจาก 106 ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากยอดคำสั่งซื้อยอดขายปริมาณการผลิต และผลประกอบการปรับลดลง จากปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ความกังวลต่อสถานการณ์การเมือง และภัยธรรมชาติ ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการลดลง ขณะที่ วิกฤตเศรษฐกิจยุโรป ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งออกไปยังยุโรป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ต้องการเสนอแนะให้รัฐบาล เร่งผลักดันการส่งออกสินค้าไปยังตลาดใหม่ คือ อินเดีย อาเซียน และตะวันออกกลาง เพื่อทดแทนกำลังซื้อจากยุโรปที่ลดลง รวมทั้ง เพิ่มสภาคล่องทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ เช่น เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ การขยายวงเงินกู้ และช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาทต่อวัน อาทิ มาตรการทางด้านภาษี และการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน