เล็งเพิ่มเวลาโครงการบ้านหลังแรก 0%

เล็งเพิ่มเวลาโครงการบ้านหลังแรก 0%

เล็งเพิ่มเวลาโครงการบ้านหลังแรก 0%
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการบ้านหลังแรก 0% นาน 3 ปี

ที่เปิดให้ยื่นคำขอตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2554 ซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดยื่นคำขอถึง 30 กันยายน 2555 ต้องทำนิติกรรมให้จบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ขณะนี้ยังมีผู้มาขอใช้สิทธิเพียงพันล้านบาท จากเป้าที่ตั้งไว้ 20,000 ล้านบาท

และขณะนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะขยายราคาบ้านไม่เกิน 1 ล้าน หรือว่าจะเลือกขยายเวลาของโครงการนี้