กสทช.ผ่านร่างหลักเกณฑ์ออกอากาศระบบดิจิตอล

กสทช.ผ่านร่างหลักเกณฑ์ออกอากาศระบบดิจิตอล
พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า การประชุมบอร์ด กสทช. ในวันนี้ มีการพิจารณาร่างประกาศ กสทช. จำนวน 7 ฉบับ ประกอบด้วยร่างประกาศที่ต้องดำเนินการทำประชาพิจารณ์ 5 ฉบับ ร่างประกาศที่อยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม 1 ฉบับ และร่างประกาศที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษา อีก 1 ฉบับ ได้แก่ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลอง หรือทดสอบ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งจะนำไปสู่การออกอากาศผ่านระบบดิจิตอลในอนาคต อย่างไรก็ตาม รองประธาน กสทช. ยังกล่าวอีกว่า หลังจากนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ทั้งกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอทดสอบการออกกาศ ตามร่างหลักเกณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาดังกล่าว