สุดยอด 10 อันดับ มหาเศรษฐีไทยประจำปี 2561

สุดยอด 10 อันดับ มหาเศรษฐีไทยประจำปี 2561

สุดยอด 10 อันดับ มหาเศรษฐีไทยประจำปี 2561
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Forbes นิตรยสารธุรกิจและการเงินชื่อดังของสหรัฐฯ จัดอันดับเศรษฐีไทยที่รวยที่สุดประจำปี 2561 โดยอันดับที่ 1 ตกเป็นของตระกูลเจียรวนนท์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มีมูลค่าทรัพย์สินกว่า 3 หมื่นล้านเหรียญ และอีก 10 อันดับที่มีรายได้ชื่อดังนี้

forbes_1

อันดับที่ 1 ตระกูลเจียรวนนท์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลค่าทรัพย์สินกว่า 3 หมื่นล้านเหรียญ หรือ 9.7 แสนล้านบาท

อันดับที่ 2 ครอบครัวจิราธิวัฒน์ เครือเซ็นทรัล มูลค่าสินทรัพย์ 2.12 หมื่นล้านเหรียญ หรือ 6.85 แสนล้านบาท

อันดับที่ 3 นายเฉลิม อยู่วิทยา กลุ่มกระทิงแดง มูลค่าสินทรัพย์ 2.1 หมื่นล้านเหรียญ หรือ 6.79 แสนล้านบาท

อันดับที่ 4 นายเจริญ สิริวัฒนภัคดี เครือไทย เบฟเวอเรจ มูลค่าสินทรัพย์ 1.74 หมื่นล้านเหรียญ หรือ 5.62 แสนล้านบาท

อันดับที่ 5 นายวิชัย ศรีวัฒนประภา กลุ่มคิงเพาเวอร์ มูลค่าสินทรัพย์ 5.2 พันล้านเหรียญ หรือ 1.68 แสนล้านบาท

อันดับที่ 6 นายกฤตย์ รัตนรักษ์ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ มูลค่าสินทรัพย์ 3.7 พันล้านเหรียญ หรือ 1.2 แสนล้านบาท

อันดับที่ 7 นายสารัชถ์ รัตนาวะดี บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ มูลค่าสินทรัพย์ 3.4 พันล้านเหรียญ หรือ 1.09 แสนล้านบาท

อันดับที่ 8 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ธุรกิจเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ มูลค่าทรัพย์สิน 3.35 พันล้านเหรียญ หรือ 1.08 แสนล้านบาท

อันดับที่ 9 นายอาลก โลเฮีย  ธุรกิจ อินโดรามา เวนเจอร์ส มูลค่าทรัพย์สิน 3.3 พันล้านเหรียญ หรือ 1.06 แสนล้านบาท

อันดับที่ 10 นายวานิช ไชยวรรณ ธุรกิจไทยประกันชีวิต มูลค่าทรัพย์สิน 3 พันล้านเหรียญ หรือ 9.7 หมื่นล้านบาท

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook