ทอท.เผยรันเวย์ตอ.สุวรรณภูมิเปิดบริการแล้ว

ทอท.เผยรันเวย์ตอ.สุวรรณภูมิเปิดบริการแล้ว
ว่าที่เรืออากาศโทอนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า การปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออกด้านทิศเหนือของสนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. - 9 ส.ค. 2555 รวมระยะทางประมาณ 1,620 เมตร โดยได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ทำการปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่งด้านทิศเหนือ เป็นระยะทาง 870 เมตร ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในวันนี้ และได้เริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เวลา 11.00 น. ทำให้เครื่องบินทุกรุ่น สามารถทำการบินขึ้นได้ ยกเว้นเครื่องบิน A380 อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวด้วยอีกว่า ทาง ทอท. ตรวจสอบทางวิ่งที่มีการปรับปรุงทางด้านกายภาพ และความแข็งแรงของทางวิ่ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ทั้ง เจ้าหน้าที่ วัสดุ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ให้สามารถเข้าดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ หากเกิดกรณีเร่งด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการเที่ยวบิน และผู้โดยสาร