มติ กบง. ลดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ

มติ กบง. ลดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ
นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เปิดเผยว่า กบง. เห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมัน 3 ชนิด คือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร ดีเซลลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร โดยมีผลในวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้เพื่อดูแลราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ที่มีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม การลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในครั้งนี้ ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีรายรับลดลงจากวันละ 148 ล้านบาท เหลือวันละ 115 ล้านบาท โดยฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ยังคงติดลบ 15,900 ล้านบาท