กิตติรัตน์เผย อาจยังไม่ขึ้น LPG ครัวเรือน

กิตติรัตน์เผย อาจยังไม่ขึ้น LPG ครัวเรือน
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า อาจจะยังไม่มีการขึ้นราคาก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือน ในวันที่ 16 สิงหาคม ตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดยรัฐบาล อาจจะอุดหนุนต่อไปจนถึงสิ้นปี หากจะมีการปรับราคาจะต้องปรับในส่วนของภาคขนส่งก่อน แต่จะปรับราคาอย่างช้าๆ โดยจะพิจารณาจากภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาสินค้า หลังจากนั้นจะพิจารณาจากราคาอาหาร โดยยืนยันว่า รัฐบาลไม่จำเป็นต้องกำหนดมาตรพิเศษออกมาช่วยเหลือ ทั้งนี้ ยังมีเวลากว่า 2 ปีครึ่ง ก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการที่จะดูเรื่องแอลพีจีทั้งระบบ เพราะหากเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รัฐบาลยังอุดหนุนอยู่ จะทำให้ไทยไปอุดหนุนทั้งภูมิภาคอาเซียนนากจากนี้ นายกิตติรัตน์ เชื่อว่า การออกพันธบัตรของสหรัฐอเมริกา ออกสู่ระบบเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีส่วนช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจให้เกิดการฟื้นตัวและจ้างงานมากขึ้น แต่จะเป็นไปในระยะสั้นๆ ซึ่งจะทำให้ตลาดเงิน ผันผวนไปในทิศทางบวก ซึ่งรัฐบาล จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเชื่อว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เพราะการดำเนินนโยบายของรัฐบาลขณะนี้ มีความระมัดระวัง ทั้งในส่วนอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยยังมีเสถียรภาพ จึงมั่นใจว่าจะไม่มีเงินต่างชาติไหลเข้าประเทศมากผิดปกติ และไม่ทำให้สถานะเศรษฐกิจของไทยมีความเสี่ยง อีกทั้งในสายตาต่างชาติ ยังมีความเชื่อมั่นต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย