กรมบังคับคดี-ธอส.ทำดัชนีราคาบ้านมือสอง

กรมบังคับคดี-ธอส.ทำดัชนีราคาบ้านมือสอง
นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยถึง ความร่วมมือระหว่าง กรมบังคับคดี กับ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  ในการจัดทำดัชนีราคาบ้านมือสอง สำหรับทรัพย์บังคับคดี เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลดัชนีด้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านมือสอง ว่า กรมบังคับคดี ต้องการติดตามสถานการณ์ราคาขายทรัพย์บังคับคดี เพื่อเปรียบเทียบราคาขายทรัพย์ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ เป็นประโยชน์ในการชี้แนวโน้มทิศทางการตั้งราคาประเมินทรัพย์บังคับคดีในอนาคต เพราะจำนวนทรัพย์บังคับคดีที่พร้อมขายในปัจจุบัน มีสัดส่วนถึง 50% ของบ้านมือสองในตลาดทั่วประเทศด้าน นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธอส. ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า การประมวลผล เพื่อจัดทำดัชนีราคาบ้านมือสอง  ขณะนี้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้เริ่มนำข้อมูลราคาทรัพย์บังคับคดีที่ขายได้ มาทดสอบเพื่อจัดทำดัชนีแล้ว เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถทำดัชนีราคาบ้านมือสองในส่วนของราคาห้องชุดบังคับคดีได้ก่อนภายในปีนี้ขณะที่ ทรัพย์บังคับคดีที่เป็นบ้านเดี่ยวมือสองและทาวน์เฮาส์มือสองนั้น ยังต้องจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติมให้ครบถ้วนก่อน จากนั้นจึงจะนำข้อมูลไปจัดทำเป็นดัชนีต่อไป