กลต.คาดกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเริ่มเสนอขายQ3/55

กลต.คาดกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเริ่มเสนอขายQ3/55
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. กล่าวถึงความคืบหน้าการลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นที่ฐานว่า คาดว่า จะเสนอขายหน่วยลงทุนได้ ในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ ซึ่งธุรกิจโรงไฟฟ้า ที่เป็นพลังงานทางเลือกแสงอาทิตย์ สนใจเตรียมยื่นจัดตั้งกองทุนในเร็วๆ นี้ โดยในวันนี้ ก.ล.ต. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. บริษัท ท่าอากาศยานไทย และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน มาร่วมทำความเข้าใจ การจัดตั้งทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะเร่งผลักดันกฎเกณฑ์การลงทุน เพื่อให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจ ซึ่งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของประเทศไทย เปิดให้มีการลงทุน 8 ประเภท คือ ระบบถนน ระบบราง โรงไฟฟ้า น้ำบริโภค สนามบิน ท่าเรือน้ำลึก โทรคมนาคม และพลังงานทางเลือก นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้เตรียมจัดงานสัมมนาระดับชาติ อินเตอร์เนชั่นแนลซิมโพเซียม ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ในวันที่ 27 ก.ค.นี้ ซึ่งจะเป็นการรวมผู้บริหารระดับสูง และผู้กำหนดนโยบายทั้งจากภาครัฐและเอกชน นักวิชาการมากกว่า 500 คน จากทั่วโลก มารับฟัง โดยได้มี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาแสดงนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหภาค และการพัฒนาตลาดทุนของกลุ่มประเทศเอเชีย ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ จะถ่ายทอดประสบการณ์กำกับดูแลสถาบันการเงินยุโรป ต้นตอปัญหา และวิธีการแก้ไข รวมถึงเสนอความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาตลาดทุนของประเทศอาเซียน ทั้งนี้งานดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ และเปิดมุมมองปรับกลยุทธ์การบริหารเศรษฐกิจต่อไป