ตลท.ปรับเกณฑ์ฟลอร์หุ้นไอพีโอเทียบตลาดหุ้น

ตลท.ปรับเกณฑ์ฟลอร์หุ้นไอพีโอเทียบตลาดหุ้น
นางอุดมวรา เดชส่งจรัส ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นที่เสนอขายให้ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ ไอพีโอ โดยปรับเปลี่ยนอัตราการปรับตัวลดลงต่ำสุด (ฟลอร์) ของหุ้นที่เข้าซื้อขายวันแรก ให้สอดคล้องกับการทำงานของระบบซื้อขายตราสารทุนใหม่ และมีหลักเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับตลาดหุ้นชั้นนำ โดยเกณฑ์ใหม่กำหนดให้หุ้นไอพีโอ ปรับตัวลดลงได้ต่ำสุดไม่เกิน 300% ของราคาไอพีโอ จากเดิมที่กำหนดให้ราคาลดลงได้ต่ำสุดไม่เกิน 50% ของราคาไอพีโอ ส่วนอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด (ซิลลิง) ยังคงกำหนดไว้เท่าเดิม คือ ไม่เกิน 300% ของราคาไอพีโอ ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เริ่มใช้ระบบการซื้อขายใหม่ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป