ผู้บริโภค จี้ ติดGPS-ตั้งศูนย์คุมรถโดยสาร

ผู้บริโภค จี้ ติดGPS-ตั้งศูนย์คุมรถโดยสาร
น.พ.ธนพงศ์ จินวงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางมาที่กระทรวงคมนาคม เพื่อยื่นหนังสือถึง นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องขอให้จัดตั้งศูนย์ควบคุมการเดินรถโดยสารสาธารณะประจำทาง ตลอด 24 ชั่วโมง และให้มีการติดตั้งระบบ GPS และกล่องเก็บข้อมูลในรถโดยสารสาธารณะประจำทาง เพราะในปัจจุบันข้อมูลจากบริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง คือ ตั้งแต่ปี 2545-2549 พบว่ารถ บขส.เกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย 325 ครั้งต่อปี  หรือเกือบวันละ 1 ครั้ง  และมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 4 รายต่อเดือน ส่วนรถร่วมบริการเกิดขึ้น 10 รายต่อเดือน โดยส่วนตัวจึงเห็นว่า ทางกระทรวงคมนาคมควรมีแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการแก้ไขปัญหาเมื่อมีการเกิดเหตุการณ์ขึ้น อีกทั้งคณะกรรมการนโยบายขนส่งที่มี นายจารุพงศ์ เป็นประธานนั้น สามารถออกนโยบายได้ทันที ซึ่งทางผ่านมาทางคณะกรรมการชุดดังกล่าวไม่เคยมีวาระเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข้าสู่ที่ประชุมเลย ซึ่งอยากให้คณะกรรมการประชุมเรื่องดังกล่าว และออกเป็นนโยบายให้เร็วที่สุด