ส.เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ จัด Dinner Talk 7สค.

ส.เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ จัด Dinner Talk 7สค.
นายสมชัย สัจจพงษ์ ประธานสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการจัดงาน Dinner Talk ในหัวข้อ "พลวัตเศรษฐกิจไทย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นองค์ปาฐก ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 18.00 - 21.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯสำหรับการจัดปาฐกถาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการจะได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของโลกที่เกิดขึ้น อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจยุโรป และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจ และทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาลต่อไป