สวนยางพอใจมติครม.ช่วยราคายาง100-104บ./กก.

สวนยางพอใจมติครม.ช่วยราคายาง100-104บ./กก.
นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รู้สึกพอใจกับ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เมื่อวานนี้ อนุมัติงบประมาณพยุงราคายางพารา วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท โดยราคายางพาราดิบ จะอยู่ที่  100 บาทต่อกิโลกรัม และยางแผ่นรมควัน 104 บาทต่อกิโลกรัม เป็นไปตามตามข้อเสนอของสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางฯ ฉะนั้น ก็ขอให้รัฐเริ่มซื้อในราคา 100 บาทต่อกิโลกรัมต่อเนื่องไปจนถึง 120 บาทต่อกิโลกรัม จากนั้น ค่อยปล่อยไปตามกลไกตลาดโลก  พร้อมกันนี้ เสนอให้ คณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง (กสย.) ตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบผลกำไร ขาดทุนรวมถึง ดูแลบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวด้วยทั้งนี้ นายอุทัย กล่าวอีกว่าขอประชาชนชาวสวนยาง อย่าเพิ่งนำยางพาราออกมาขายในช่วงนี้ เนื่องจาก ยางพารา ขาดตลาด เกรงว่า พ่อค้าอาจกดราคาขายได้ จึงอยากให้เกษตรกรเป็นผู้กำหนดราคาแทน ส่วนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง (ค่าเซสส์) กิโลกรัมละ 5 บาท ตาม พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ.2503 นั้น หากยังไม่ปรับลดก็ช่วยทำให้การแข่งขันในต่างประเทศยาก เนื่องจากตลาดโลกจะซื้อยางพาราราคาถูกก่อน