คนจนแฮปปี้! เริ่มคืน “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” ให้บัตรคนจน 1 พฤศจิกายนนี้

คนจนแฮปปี้! เริ่มคืน “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” ให้บัตรคนจน 1 พฤศจิกายนนี้

คนจนแฮปปี้! เริ่มคืน “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” ให้บัตรคนจน 1 พฤศจิกายนนี้
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT 7% ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสินค้า เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 เมษายน 2562 เพื่อคัดแยงจำนวนภาษีออก 7% ออกจากราคาสินค้าและบริการที่ผู้มีรายได้น้อยใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปในแต่ละเดือน

ซึ่งกำหนดให้ 1% ถูกเก็บเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ถือบัตรต้องเสีย ส่วนที่อีก 6% แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก 5% จ่ายคืนให้กับผู้มีรายได้น้อยวงเงินไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน และส่วนที่สอง 1% จะนำเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ของบุคคลดัลกล่าว

โครงการดังกล่าวจะใช้จ่ายเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ทั้งสิ้น 5,000 บาท คาดว่า จะช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมให้กำลังซื้อเพิ่มขึ้น และให้เกิดการออมในกลุ่มของผู้มีรายได้น้อย

นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยให้ร้านค้าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป

>> เว็บตรวจผลลงทะเบียนบัตรคนจน 3 เว็บ แค่พิมพ์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก