ทอท.แถลงพร้อมใช้รันเวย์ตะวันออกวันนี้

ทอท.แถลงพร้อมใช้รันเวย์ตะวันออกวันนี้
วันนี้เวลา 13.30 น. บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จัดงานแถลงข่าวเรื่องการปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออก ด้านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ  ยืนยันความพร้อมในการเปิดให้บริการในวันนี้ โดยมี ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ นายสมชัย สวัสดีผล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศสุวรรณภูมิ ร่วมกันแถลงข่าว อาคารสำนักงาน ท่าอากาศสุวรรณภูมิ