ครม.เห็นชอบแผนบริหารจัดกาารหนี้สาธารณะ

ครม.เห็นชอบแผนบริหารจัดกาารหนี้สาธารณะ
นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีความเห็นชอบในการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2555/2556 จากวงเงินเดิมที่อยู่ที่ 2.26 ล้านล้านบาท เป็น 2.27 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 16,000 ล้านบาท โดยให้อยู่ในความดูแลตามความเหมาะสมของทางกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้พิจารณาวงเงินกู้ และการค้ำประกัน แต่หากรัฐวิสาหกิจมีความสามารถในการกู้เงินเองได้ ก็ให้เป็นหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจในการดำเนินการต่อไป