ครม. เบรกเพิ่มทุน ธ.ก.ส.เป็น 6 หมื่นล้าน

ครม. เบรกเพิ่มทุน ธ.ก.ส.เป็น 6 หมื่นล้าน
นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ ว่า การขอเพิ่มทุนของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามที่ กระทรวงการคลัง เสนอ จาก 50,000 ล้านบาท เป็น 60,000 ล้านบาทนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีการเห็นชอบ โดยต้องการให้ทาง ธ.ก.ส. กลับไปแยกบัญชีให้ชัดเจน ระหว่างบัญชีที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และบัญชีปกติ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการบัญชีของทาง ธ.ก.ส. ได้ดีขึ้น ซึ่งในรายละเอียดต่างๆ ให้ทาง ธ.ก.ส. เร่งจัดส่งให้ทางกระทรวงการคลัง พิจารณา ก่อนนำกลับเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาอีกครั้ง