คมนาคมเผยแผนป้องน้ำท่วมคืบแล้วกว่า70%

คมนาคมเผยแผนป้องน้ำท่วมคืบแล้วกว่า70%
นายปัญญา ชูพานิช เลขานุการคณะกรรมการติดตามการดำเนินการป้องกันอุทกภัย ของกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมการติดตามการดำเนินงานป้องกันอุทกภัย ของกระทรวงคมนาคม ว่า วันนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการให้แล้วเสร็จ ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้  ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  ทั้งกรมเจ้าท่า กรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง ยืนยันว่า  แผนงานฟื้นฟูถนนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งใหญ่  เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว จะแล้วเสร็จตามแผนงานได้กำหนดไว้อย่างแน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการดำเนินการไปแล้วกว่า 70 % รวมทั้งแผนแนวป้องกันตามนโยบายของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ โดยแผนดังกล่าวจะต้องมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันน้ำได้ อย่างไรก็ตาม นายปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า จะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมในวันนี้ รายงานให้ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้รับทราบในวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคมนี้