ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินฯเชื่อเปิดAECผลดีปท.

ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินฯเชื่อเปิดAECผลดีปท.
นายโสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียนที่ประเทศบรูไน ในช่วงต้นเดือน กรกฎาคม จำนวนเกือบ 100 คน ต่อประเด็นความพร้อมในการเปิดประชาคมอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 โดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในภูมิภาคนี้ ให้ความเห็นว่า สถานการณ์เศรษฐกิจปีนี้ดีขึ้น และเชื่อว่า ใน 2 ปีข้างหน้าก่อนเปิด AEC จะยังดีขึ้น ขณะที่ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน 2 ปีข้างหน้าจะดีกว่าปัจจุบัน นอกจากนี้ ในส่วนของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปิด AEC ส่วนใหญ่ร้อยละ 62 เห็นว่า น่าจะส่งผลในทางบวกต่อประเทศของตน แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย เวียดนาม ยังคงมีความห่วงใยต่อการแข่งขัน ที่จะมากขึ้น และเมื่อถูกถามถึงความพร้อมในการรับมือในการแข่งขันกับ AEC ปรากฎว่า เวียดนาม มีความพร้อมมากที่สุด ถึงร้อยละ 86 รองลงมา คือ มาเลเซีย ร้อยละ 72 และอันดับ 3 คือ ไทยร้อยละ 67 ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลวิจัย คาดว่า ประเทศไทย จะเป็นเป้าหมายหลักที่ประเทศเพื่อบ้านสนใจเข้ามาลงทุนทำธุรกิจ