ณัฐวุฒิ เผย ปัญหายุโรปฉุดราคายางทรุด

ณัฐวุฒิ เผย ปัญหายุโรปฉุดราคายางทรุด
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในขณะนี้สถานการณ์ราคายางพาราได้เข้าสู่ภาวะตกต่ำ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติในสหภาพยุโรป ทำให้ภาครัฐได้นำวงเงินขององค์การสวนยางที่มีอยู่เดิม 1 หมื่นล้านบาท มาใช้ในการดำเนินการพยุงราคายางไปก่อน ซึ่งได้มีการใช้วงเงินไปแล้วกว่า 2 พันล้านบาท และหากสถานการณ์ยางยังไม่ดีขึ้น จะมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ของบประมาณเพิ่มเติมในการดูแลราคายาง ซึ่งคาดว่า จะของบประมาณเพิ่มเติมอยู่ที่ประมาณ 5 พันล้านบาท  ซึ่งปัจจุบันราคายางรับซื้อยังคงอยู่ที่ 90-95 บาทต่อกิโลกรัม