เกินเป้า! รัฐวิสาหกิจนำเงินส่งรายได้แผ่นดิน 1.5 แสนล้านบาท

เกินเป้า! รัฐวิสาหกิจนำเงินส่งรายได้แผ่นดิน 1.5 แสนล้านบาท

เกินเป้า! รัฐวิสาหกิจนำเงินส่งรายได้แผ่นดิน 1.5 แสนล้านบาท
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. ระบุว่า ในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2561 สคร.สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ แผ่นดินสะสม 2.41 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 19% ของเป้าหมายรายได้แผ่นดินสะสม โดยในเดือน ส.ค. 2561 สคร. จัดเก็บรายได้แผ่นดินได้ 4,140 ล้านบาท

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สะสมสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 3.65 หมื่นล้านบาท, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.07 หมื่นล้านบาท, บริษัท ปตท. 1.75 หมื่นล้านบาท, ธนาคารออมสิน 1.73 หมื่นล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1.17 หมื่นล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 69% ของการนำส่งรายได้สะสมทั้งหมด

income2

สำหรับรัฐวิสาหกิจอื่นส่งรายได้รวมกัน 4.64 หมื่นล้านบาท โดยการจัดเก็บรายได้ ที่สูงกว่าเป้าหมายมีสาเหตุหลักจากรัฐวิสาหกิจ มีผลประกอบการในภาพรวมที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 คาดว่าการจัดเก็บรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจทั้งปีจะสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.37 แสนล้านบาท กว่า 2 หมื่นล้านบาท