เกินเป้า! รัฐวิสาหกิจนำเงินส่งรายได้แผ่นดิน 1.5 แสนล้านบาท

เกินเป้า! รัฐวิสาหกิจนำเงินส่งรายได้แผ่นดิน 1.5 แสนล้านบาท
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. ระบุว่า ในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2561 สคร.สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ แผ่นดินสะสม 2.41 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 19% ของเป้าหมายรายได้แผ่นดินสะสม โดยในเดือน ส.ค. 2561 สคร. จัดเก็บรายได้แผ่นดินได้ 4,140 ล้านบาท

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สะสมสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 3.65 หมื่นล้านบาท, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2.07 หมื่นล้านบาท, บริษัท ปตท. 1.75 หมื่นล้านบาท, ธนาคารออมสิน 1.73 หมื่นล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1.17 หมื่นล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 69% ของการนำส่งรายได้สะสมทั้งหมด

income2

สำหรับรัฐวิสาหกิจอื่นส่งรายได้รวมกัน 4.64 หมื่นล้านบาท โดยการจัดเก็บรายได้ ที่สูงกว่าเป้าหมายมีสาเหตุหลักจากรัฐวิสาหกิจ มีผลประกอบการในภาพรวมที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 คาดว่าการจัดเก็บรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจทั้งปีจะสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.37 แสนล้านบาท กว่า 2 หมื่นล้านบาท