อารักษ์ประกาศถอนคำพูดลอยตัวLPG16ส.ค.

อารักษ์ประกาศถอนคำพูดลอยตัวLPG16ส.ค.
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับ นายกรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงกรณีเตรียมปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG ในวันที่ 16 ส.ค. นี้ ว่า ตนขอยอมรับผิด และขอถอนคำพูด ที่จะลอยตัวราคา LPG 16 ส.ค. นี้ เพราะในเมื่อข้อมูลทุกอย่างยังไม่มีความชัดเจน และทำให้เกิดความสับสนขึ้น จึงขอนำเรื่องดังกล่าวมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความชัดเจน ก่อนที่จะมีการตัดสินใจอีกครั้ง ว่า ในวันที่ 16 ส.ค. นี้ จะมีการปรับขึ้นราคา LPG ภาคขนส่งหรือไม่ หลังครบกำหนดตรึงราคา 3 เดือน ส่วน LPG ภาคครัวเรือน ขอยืนยันว่า ยังยึดมติเดิมของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ปี 2554 ที่ให้ตรึงราคาไว้ที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555 จนกว่าคณะรัฐมนตรี จะมีการเปลี่ยนแปลงมติเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ยืนยันอีกว่า การปรับโครงสร้างราคา LPG เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการใช้ผิดประเภท และการลักลอบนำก๊าซ LPG ไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน