พลังงาน เตรียมร่วมถก รมต.พลังงานอาเซียน

พลังงาน เตรียมร่วมถก รมต.พลังงานอาเซียน
นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน วันที่ 11 - 13 ก.ย. นี้ ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จะมีการหารือเพื่อสร้างโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า ในประเทศสมาชิกอาเซียน เพิ่มขึ้น การวางแผนพลังงาน ที่เน้นการเปิดเสรีและลดอุปสรรคด้านพลังงาน การพัฒนาพลังงานถ่านหิน พลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเครือข่ายกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ เรกูเลเตอร์ ด้านพลังงานอาเซียน นอกจากนี้ มองว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 จะเป็นผลดีต่อประเท ศทำให้ตลาดด้านพลังงานใหญ่ขึ้น มีการเชื่อมโยงวัตถุดิบ เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของอาเซียน ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานจะต้องเดินหน้าปรับโครงสร้างราคาพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีอาเซียนด้วย