พณ.ยันลอยตัวLPGกระทบต้นทุนอาหารจานละ25สต.

พณ.ยันลอยตัวLPGกระทบต้นทุนอาหารจานละ25สต.
นายยรรยง พวชราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หากกระทรวงพลังงาน มีการลอยตัวก๊าซ LPG ในเดือน ส.ค.นี้จริง จะกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อให้ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.037 จากเป้าหมายเดิมที่ กระทรวงพาณิชย์ คาดการณ์ไว้ว่า อัตราเงินเฟ้อในปีนี้จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.3 - 3.8 ซึ่งทางผู้ประกอบการอาหารปรุงสำเร็จจะนำการปรับราคา LPG มาเป็นข้ออ้างในการปรับขึ้นราคาอาหารไม่ได้ เพราะจากการศึกษากระทรวงพาณิชย์ พบว่า การลอยตัว LPG ทั้งระบบกระทบต้นทุนอาหารให้เพิ่มขึ้นเพียงจานละ 25 สตางค์ ซึ่งหลังจากนี้ กรมการค้าภายใน จะต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบประชาชนในขณะที่รัฐบาลเองจะต้องแยกประเภทของผู้ใช้ LPG อย่างชัดเจน เพื่อใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบได้ตรงจุด โดยทางกระทรวงพาณิชย์ ยังไม่จำเป็นประกาศราคาแนะนำอาหารปรุงสำเร็จ เพราะในขณะนี้อาหารทั่วไป ไม่ได้ปรับราคาสูง