ปตท.-บางจาก ขึ้นเบนซิน โซฮอล์ 50 ส.ต./ลิตร

ปตท.-บางจาก ขึ้นเบนซิน โซฮอล์ 50 ส.ต./ลิตร
บริษัท ปตท. และบางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์ต่อลิตร โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ ทั้งนี้จะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ปรับขึ้นไปอยู่ที่ 42.05 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 37.73 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 35.98 บาทต่อลิตร  น้ำมัน E20 อยู่ที่ 34.08 บาทต่อลิตร และน้ำมัน E85 อยู่ที่ 21.98 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซลคงราคาเดิม อยู่ที่ 29.83 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในครั้งนี้ เป็นผลมาจากต้นทุนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมันอยู่ในระดับต่ำ จึงต้องปรับขึ้นราคาขายปลีกให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง