ปธ.สภายางลั่นตั้งรมต.ผิดแก้ปัญหายางไม่ได้

ปธ.สภายางลั่นตั้งรมต.ผิดแก้ปัญหายางไม่ได้
นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางพาราแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ปัญหาการชุมนุมของชาวสวนยางพาราปัจจุบัน เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของรัฐมนตรีที่เข้ามารับผิดชอบ ซึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหานี้ เพราะการแต่งตั้งพิจารณามาจากพวกพ้อง และโควตาตามพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล ส่วนใหญ่ขาดความรู้ และมักถูกนายทุนบริษัทรับซื้อยางชี้นำ ทั้งนี้ นายอุทัย บอกว่า ปัญหาราคายางตกต่ำในขณะนี้ เกิดผลกระทบจากวิกฤติในยุโรป เนื่องจากประเทศที่รับซื้อยางจากประเทศไทยคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุ่น ซึ่งจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ป้อนสหภาพยุโรป "เพราะว่าส่วนมากรัฐมนตรี ก็ไม่ได้มาจากยาง มันก็มาจากที่อื่น มันมีผู้รู้เยอะแยะ อย่าเอาผู้รู้ที่ประจบสอพลอ มันก็ไม่รู้เหมือนกัน เมื่อไม่รู้เหมือนกัน มันก็ทำให้เป๋ หรือไม่รัฐมนตรีบางคนก็คบกับพ่อค้า พ่อค้าบางคนก็ชี้นำให้รัฐมนตรีเป๋ไปได้" นายอุทัย กล่าวอย่างไรก็ตาม ประธานสภาการยางพาราแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีการประกันราคาจากรัฐบาล แต่กลับรับซื้อเฉพาะยางที่มาจากสถาบัน หรือสหกรณ์ ในขณะนี้เกษตรกรสวนยางรายย่อยไม่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ ทำให้ต้องมีการรวมตัวกันประท้วง โดยก่อนหน้านี้ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับปากชาวสวนยางว่า ราคาจะสูงขึ้น แต่นับตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2555 เป็นต้นมา ราคายางได้ปรับตัวลดลงจาก 90 กว่าบาท มาอยู่ที่ 70 กว่าบาท ทำให้เกษตรกรเกิดความเดือดร้อน จึงมีการรวมตัวกันดังกล่าว