เปิดหนี้สิน “เจ้าพระยาประกันภัย” หลัง “ขุนคลัง” ลงดาบถอนใบอนุญาต

เปิดหนี้สิน “เจ้าพระยาประกันภัย” หลัง “ขุนคลัง” ลงดาบถอนใบอนุญาต

เปิดหนี้สิน “เจ้าพระยาประกันภัย” หลัง “ขุนคลัง” ลงดาบถอนใบอนุญาต

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถูกสั่งปิดตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หลังพบว่าปัญหาว่าบริษัทขาดทุนมากกว่า 260 ล้านบาท

>> กระทรวงการคลัง สั่งปิดบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย

จากกรณีที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 หลังพบว่ามีฐานะการเงินไม่มั่นคง มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน และยื่นงบการเงินไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหลายครั้ง

โดยผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่บริษัทฯ นำส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน จำนวน 267.78 ล้านบาท มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน จำนวนร้อยละ -210.28 จัดสรรเงินสำรองตามมาตรา 23 และจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ตามมาตรา 27/4 ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 79.44 ล้านบาท และ 157.18 ล้านบาท ตามลำดับ

แม้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองงบการเงินแล้ว แต่รายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องอันเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินรวมสูงกว่าทรัพย์สิน 267.78 ล้านบาท ซึ่งลักษณะของบริษัทดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน บอร์ด คปภ. มีมติเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อยากรู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้ว บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีหนี้สินมากมายขนาดไหน Sanook! Money จึงไม่พลาดที่จะนำข้อมูลที่พอหาได้มาฝากกัน

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2549 ปัจจุบันมีนายธฤต อุดมเจริญชัยกิจ, นายสมชาย ประพันจิตร, นายอรรณณพ สูทกวาทิน, นายอำนาจ สถาวรฤทธิ์ และนายวิโรจน์ เลาหพงศ์ชนะ เป็นคณะกรรมการ ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 1,200 ล้านบาท โดยมีงบการเงินย้อนหลัง ดังนี้

ปี 2558 มีสินทรัพย์รวม 3,321 ล้านบาท หนี้สินรวม 3,243 ล้านบาท

ปี 2559 มีสินทรัพย์รวม 3,422 ล้านบาท หนี้สินรวม 3,406 ล้านบาท

ปี 2560 มีสินทรัพย์รวม 3,376 ล้านบาท หนี้สินรวม 3,738 ล้านบาท

ส่วนผลประกอบการรายได้-กำไรย้อนหลัง ดังนี้

ปี 2558 รายได้ 1,745 ล้านบาท กำไร 45 ล้านบาท

ปี 2559 รายได้ 1,450 ล้านบาท ขาดทุน 112 ล้านบาท

ปี 2560 รายได้ 1,028 ล้านบาท ขาดทุน 671 ล้านบาท

เห็นได้อย่างชัดเจนว่าปี 2560 บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ตามรายงานของผู้สอบบัญชีจริง ขณะที่ผลประกอบการในปีเดียวกันเองขาดทุนเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้อีกด้วย และยังเป็นการขาดทุนสะสมมาโดยตลอด

ขณะที่เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บอร์ด คปภ. มีคำสั่งให้หยุดรับประกันภัยวินาศภัยชั่วคราว จากนั้นคณะกรรมการบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงผู้เอาประกันภัยว่าจะเพิ่มทุน 100 ล้านบาท แต่ก็ยังแก้ไขปัญหาหนี้สินเกินกว่าสินทรัพย์ไม่ได้

แน่นอนว่า การที่บริษัทฯ มีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์คงไม่ใช่เรื่องดีนัก เพราะฐานะการเงินไม่มั่นคง ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด หากยังปล่อยให้บริษัทฯ ทำธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป อาจทำให้เกิดความเสียหายกับผู้เอาประกันหรือลูกค้า รวมทั้งยังลดความน่าเชื่อถือของธุรกิจดังกล่าวอีกด้วย

สำหรับใครที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ดังกล่าวไม่ต้องตกใจว่าจะโดนลอยแพ เพราะสำนักงาน คปภ. ได้เตรียมมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย เพื่อรองรับมิให้ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบไว้แล้ว โดยให้โอนผู้เอาประกันภัยทั้งหมดไปยัง 26 บริษัทประกันภัยอื่นที่ยังดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน

อัลบั้มภาพ 3 ภาพ

อัลบั้มภาพ 3 ภาพ ของ เปิดหนี้สิน “เจ้าพระยาประกันภัย” หลัง “ขุนคลัง” ลงดาบถอนใบอนุญาต