คนจนยิ้มหน้าบาน! เริ่มคืน “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” 500 บาท ตั้งแต่ พ.ย.นี้

คนจนยิ้มหน้าบาน! เริ่มคืน “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” 500 บาท ตั้งแต่ พ.ย.นี้

คนจนยิ้มหน้าบาน! เริ่มคืน “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” 500 บาท ตั้งแต่ พ.ย.นี้
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่าจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - เมษายน 2562

โดยคาดว่าจะใช้เงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ดำเนินการราวกว่า 3,000 ล้านบาท ส่วนเงินคืนภาษีสูงสุดรายละไม่เกิน 500 บาทต่อเดือนนั้น จะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการทั้งหมด รวมถึงเงินที่ผู้ใช้บัตรเติมเข้าไปในบัตรและเงินสวัสดิการที่ได้รับจากรัฐบาล เช่น เงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เงินค่าฝึกอบรมอาชีพ และเงินผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จากนั้นจะคำนวณออกมาเป็นเงินภาษีที่เจ้าของบัตรจะได้รับคืนต่อไป