นักวิชาการหนุนพลังงานลอยตัว LPG

นักวิชาการหนุนพลังงานลอยตัว LPG
จากการสอบถามอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยชื่อดัง ย่านลาดพร้าว เรื่องการประกาศปล่อยลอยตัวราคาก๊าซหุงต้ม หรือ LPG ให้เป็นราคาเดียวกันทุกภาค ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน ของกระทรวงพลังงาน ที่จะมีผลในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ พบว่า เห็นด้วยกับแนวคิดของกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการให้ราคาเป็นไปตามราคาต้นทุนจริง และเพื่อเป็นการไม่เพิ่มหนี้ให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดลบกว่า 17,000 ล้านบาท  แต่รัฐบาลก็ควรคำนึงถึงผลกระทบกับประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย อาทิ ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่ทางผู้ประกอบการได้รับผลกระทบโดยตรง และจะต้องมีการปรับขึ้นราคา ทั้งค่าอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงค่าโดยสารของรถสาธารณะในแต่ละประเภท  อีกทั้งโดยส่วนตัวมีความเห็นว่า รัฐบาลควรจะประกาศมาตรการช่วยเหลือประชาชนมาพร้อมกับการประกาศปล่อยลอยตัวราคาก๊าซหุงต้มด้วย ซึ่งอาจมีการร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม เป็นต้น ขณะที่ประชาชน ย่านเสนานิคม เรื่องการประกาศปล่อยลอยตัวราคาก๊าซหุงต้ม หรือ LPG ที่จะมีผลในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ของกระทรวงพลังงาน พบว่า การปล่อยลอยตัวราคาของก๊าซหุงต้ม หรือ LPG นั้น เห็นด้วยกับแนวคิดการปล่อยให้ราคาของเป็นไปตามกลไกตลาดที่ควรจะเป็น เพราะอย่างไรก็ต้องมีการปรับราคาอยู่ดี และควรเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรจะดำเนินการมาตั้งนานแล้ว  อีกทั้งคิดว่าราคาอาหารจะต้องปรับราคาสูงขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นรัฐบาลก็ควรหามาตรการอื่นมาชดเชยหรือรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้เร็วที่สุด อีกทั้งคาดว่าในเร็วๆ นี้ จะต้องมีผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนของภาคขนส่งและภาคครัวเรือน จะต้องออกมาเรียกร้องถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 16 สิงหาคมนี้ อย่างแน่นอน เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนโดยตรงจากนโยบายดังกล่าว