รถร่วมขสมก.ไม่ได้รับผลกระทบLPGลอยตัว

รถร่วมขสมก.ไม่ได้รับผลกระทบLPGลอยตัว
นางภัทรวดี กล่อมจรูญ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง เปิดเผยว่า การประกาศปล่อยลอยตัวราคาก๊าซ LPG ที่จะมีผลในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ของ กระทรวงพลังงาน นั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบกับรถร่วมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เนื่องจากได้เปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือ NGV หมดแล้ว อีกทั้งยังมีความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการกว่าด้วย อย่างไรก็ตาม นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง กล่าวด้วยอีกว่า ขณะนี้ ทางผู้ประกอบการ รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ ขสมก. เรื่องค่าขา ที่ทางผู้ประกอบการได้ยื่นเรื่องถึงกระทรวงคมนาคมไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากว่าปัจจุบันผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระทั้งต้นทุนพลังงาน ค่าอะไหล่ ค่าแรงงาน รวมทั้งค่าโดยสารที่รถร่วม ขสมก.ไม่ได้รับการพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ซึ่งผู้ประกอบการ รอผลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ขสมก.ในครั้งต่อไปว่าจะมีมติออกมาอย่างไร และถ้าทางที่ประชุมคณะกรรมการยังไม่มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมอีก ทางสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง และสมาคมพัฒนารถร่วมบริการเอกชน หรือ รถร่วมบริการ ขสมก.จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อทวงถามเรื่องดังกล่าว