AOCคาดสค.สรุปเคาน์เตอร์เช็คอินแอร์พอร์ตลิงค์

AOCคาดสค.สรุปเคาน์เตอร์เช็คอินแอร์พอร์ตลิงค์
นางมาริสา พงษ์พัฒนพันธุ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน หรือ AOC เปิดเผยว่า การหารือเรื่องเคาน์เตอร์เช็คอิน ที่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์สถานีมักกะสัน ระหว่างสายการบิน กับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ในวันที่ 14 ส.ค. 2555 นั้น น่าจะได้ทราบความชัดเจนว่าจะมีสายการบินใดบ้าง ที่สนใจหรือต้องการที่จะไปเปิดบริการเช็คอินที่สถานีมักกะสัน ซึ่งส่วนตัวมีความเห็นว่า การที่สายการบินยังไม่สนใจที่จะเข้าไปบริการเปิดเคาน์เตอร์เช็คอินนั้น น่าจะเกิดจากภายในสถานี ยังไม่มีร้านค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ รวมทั้ง ความสะดวกสบายในการเดินทางไปที่สถานีด้วย อย่างไรก็ตาม นายวศิน วรรณพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ เปิดเผยว่า ทางบริษัทได้ตั้งเป้าไว้ว่า ถ้าสายการบินต่างๆ เริ่มทยอยมาเปิดให้บริการเคาน์เตอร์เช็คอินที่สถานีมักกะสัน รวมทั้งร้านค้าที่จะเริ่มเปิดให้บริการภายในสิ้นปีนี้นั้น น่าจะสามารถเพิ่มยอดจากการเช็คอินตั๋วเครื่องบินในแต่ละเดือนจาก 8 ใบ เป็น 25 ใบ ได้