วศินเผยผุดร้านค้าดันยอดผู้โดยสารเพิ่ม30%

วศินเผยผุดร้านค้าดันยอดผู้โดยสารเพิ่ม30%
นายวศิน วรรณพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิ้งค์ เปิดเผยว่าความคืบหน้าที่บริษัท 365 จำกัด ได้รับสัมปทานเช่าสิทธิ์พื้นที่เชิงพาณิชย์ ของโครงการระบบขนส่งการรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิ้งค์ ที่ตามร่างกำหนดผู้ว่าจ้าง (TOR) ต้องมีร้านค้าภายในสถานีภายใน 6 เดือน หรือก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2555 นั้นขณะนี้ทางบริษัทที่ได้รับสัมปทานได้เข้ามาวัดพื้นที่ในการดำเนินการแล้ว อีกทั้งก่อนหน้านี้ได้มีหนังสือ a day ได้แสดงความสนใจขอเช่าพื้นที่ชั้น 2 ของสถานีมักกะสันด้วย และโดยส่วนตัวมีความเห็นว่าการมีร้านค้าภายในสถานีเพื่อรองรับและจูงใจให้ผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการภายในสถานีที่จะเห็นเป็นรูปธรรมได้ภายในสิ้นปีนี้นั้นถือว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ช้าจนเกินไป เนื่องจากในปัจจุบัยบริเวณโดยรอบสถานียังไม่ได้มีการปรับภูมิทัศน์ ซึ่งอาจส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ามาทำการค้าด้วย และคาดว่าถ้าเรื่องดังกล่าวดำเนินการเห็นเป็นรูปธรรมได้แล้วนั้นจะช่วยเพิ่มยอดผู้ใช้บริการของรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิ้งค์ สถานีมักกะสัน 30%