แอร์พอร์ตลิงค์เตรียมเปิดเคาน์เตอร์เช็คอินเพิ่ม

แอร์พอร์ตลิงค์เตรียมเปิดเคาน์เตอร์เช็คอินเพิ่ม
นายวศิน วรรณพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ เปิดเผยว่า วันที่ 14 ส.ค.นี้ จะเดินทางไปหารือกับ คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน หรือ (AOC) เรื่องเคาน์เตอร์เช็คอิน ที่รถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงค์ สถานีมักกะสัน ซึ่งทางบริษัทจะไปยื่นข้อเสนอให้กับสายการบินต่างๆ ในการมาเปิดให้บริการเช็คอิน ทั้งในส่วนโปรโมชั่นในส่วนของเคาน์เตอร์เช็คอิน การปรับภูมิทัศน์ของสถานี รวมทั้งร้านค้าภายในสถานี ที่จะเห็นเป็นรูปธรรมประมาณในปลายปีนี้ ซึ่งในเบื้องต้น ทางบริษัทจะให้สายการบินที่สนใจจะเข้ามาให้บริการเช็คอินที่สถานีมักกะสัน ใช้พื้นที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ออฟฟิต และที่จอดรถ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 6 เดือนแรกก่อน รวมทั้ง บัตรโดยสารสำหรับพนักงาน เพื่อใช้ในการเดินทางมาทำงานด้วย แต่ทั้งนี้ทางบริษัทอาจขยายระยะเวลาให้เช่าพื้นที่ฟรีเกินกว่า 6 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างทางสายการบิน กับทางบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท รถไฟฟ้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบัน มีการเปิดให้บริการเช็คอิน ที่สถานีมักกะสัน มีเพียงสายการบินเดียวคือ สายการบินการบินไทย และการที่บริษัทให้สิทธิพิเศษกับสายการบินในการให้ใช้พื้นที่เคาน์เตอร์เช็คอิน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนั้น ไม่ได้ส่งผลให้บริษัทต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันทางบริษัทต้องใช้งบใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวอยู่แล้ว ประมาณ 10 ล้านบาทต่อเดือน