แจงยิบ! "กสิกรไทย" เผย 6 แนวทางแก้ไขปัญหาโมบายแบงก์กิ้งล่ม

แจงยิบ! "กสิกรไทย" เผย 6 แนวทางแก้ไขปัญหาโมบายแบงก์กิ้งล่ม

แจงยิบ! "กสิกรไทย" เผย 6 แนวทางแก้ไขปัญหาโมบายแบงก์กิ้งล่ม
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมคิด จิรานันตรัตน์ ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ในฐานะประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันการใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมสูงขึ้น ทำให้ปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจากเหตุขัดข้องในการใช้บริการธนาคารของลูกค้า จึงได้ร่วมกำหนดแนวทางการให้บริการด้านดิจิทัล 6 เรื่อง คือ การเพิ่มความแข็งแรงให้กับระบบ, ขจัดปัญหาคอขวด เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการใช้บริการได้อย่างน้อย 2 เท่าของช่วงเวลาที่มีปริมาณธุรกรรมสูงสุด (peak), เพิ่มขีดความสามารถ ITMX เป็น 2เท่า

นอกจากนี้ การจัดการระบบภายในของแต่ละธนาคาร ให้เพิ่มมาตรการควบคุมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบ และมีการจัดการที่รัดกุมมากขึ้น การเพิ่มความสามารถของ ITMX เป็นอย่างน้อย 2 เท่าของระบบปัจจุบัน เพื่อรองรับธุรกรรมข้ามธนาคารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

รวมทั้งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างธนาคารและ ITMX ในการกำหนดเงื่อนไขและแนวทางที่ชัดเจนในการตัดธนาคารที่ระบบขัดข้องออกจากระบบกลางชั่วคราว เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามจนส่งผลกระทบต่อโครงข่ายบริษัทกลางและธนาคารอื่น และสามารถเชื่อมต่อกลับทันทีเมื่อมีการจัดการระบบให้สามารถบริการได้ตามปกติ

ขณะที่ยังต้องสร้างความสามารถในการติดตามการทำงานของระบบในภาพรวม โดยให้มีการพัฒนา Dash board กลางสำหรับแสดงสถานะระบบของแต่ละธนาคาร ให้ธนาคารสมาชิกทราบเพื่อความรวดเร็วในการเตรียมการแลแก้ไขปัญหา และสุดท้ายคือการทบทวนการออกแบบระบบโมบาย แบก์กิ้ง และการแสดงข้อความสถานะของธุรกรรมให้ชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้โดยไม่สับสน

“ธนาคารกสิกรไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาบริการ และการเพิ่มความสามารถของระบบให้รองรับปริมาณธุรกรรม ที่เพิ่มสูงมาตลอด โดยเฉพาะ K PLUS ที่มีธุรกรรมสูงอย่างต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งธนาคารจะพัฒนาให้รองรับได้ถึง 10,000 รายการต่อวินาทีในเดือนต.ค. และเพิ่มเป็น 50,000 รายการต่อวินาทีภายในสิ้นปี 2562″ นายสมคิด กล่าว