ปชช. ค้าน รัฐลอยตัว LPG กระทบอาหารแพง

ปชช. ค้าน รัฐลอยตัว LPG กระทบอาหารแพง
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้า เฉพาะอาหารปรุงสำเร็จ บริเวณย่านฝั่งธนบุรีในวันนี้ พบว่า ราคาสินค้าส่วนใหญ่ ทั้งอาหารตามสั่งและข้าวราดแกง ยังคงขายตามราคาแนะนำของทางกระทรวงพาณิชย์ โดยมีราคาอยู่ที่ 30 - 40 บาท ในส่วนของอาหารตามสั่งและข้าวราดแกง แต่ในส่วนของข้าวราดแกง 1 อย่างนั้น อยู่ที่จานละ 20 บาท และ 2 อย่าง อยู่ที่จานละ 25 บาท ซึ่งเป็นไปตามการกำหนดราคาของทางกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ จากการสอบถามพ่อค้าและแม่ค้า ส่วนใหญ่ในย่านนี้ พบว่า ราคาวัตถุดิบในช่วงนี้ ที่นำมาปรุงอาหารนั้น ยังคงทรงตัวและปรับตัวลดลง แต่หากมีการปรับลอยตัวราคาก๊าซหุ้งต้ม หรือ ก๊าซ LPG ของทางรัฐบาล ก็เชื่อว่า จะทำให้ต้นทุนในการทำอาหารเพิ่มสูงขึ้น จนอาจจะต้องมีการปรับราคาขายขณะที่ ประชาชนส่วนใหญ่ มองว่า อาจทำให้ราคาสินค้าต่าง ๆ ปรับราคาขึ้นไป ตามต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหลายคนมองว่า สภาพเศรษฐกิจในประเทศ ยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจาก ค่าครองชีพยังคงอยู่ในระดับสูง หากประกาศลอยตัวก๊าซ LPG นั้น อาจเป็นการซ้ำเติมประชาชนได้ จึงอยากให้ภาครัฐ มีการทบทวนชะลอปรับขึ้นออกไปก่อน ทั้งนี้ หากปรับขึ้นทันที ภาครัฐก็ควรมีมาตรการในการออกมาดูแล และควบคุมราคาสินค้าต่าง ๆ ไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นมากจนเกินไป และควรมีระดับเพดานราคาที่เหมาะสม