รอลุ้น! บอร์ดประกันสังคม สั่งทบทวนเพิ่มเงินสมทบ 1,000 บาท

รอลุ้น! บอร์ดประกันสังคม สั่งทบทวนเพิ่มเงินสมทบ 1,000 บาท

รอลุ้น! บอร์ดประกันสังคม สั่งทบทวนเพิ่มเงินสมทบ 1,000 บาท
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่า คณะกรรมการประสังคมยังไม่อนุมัติเพิ่มเงินสมทบประกันสังคมจากเดิม 750 บาท เป็น 1,000 บาท โดยขณะนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นรอบด้าน

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสำนักงานประกันสังคมจะเก็บเงินสมทบรายเดือนกับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 1,000 จากเดิม 750 บาทนั้น ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติให้ดำเนินการใดๆ เป็นแค่ข้อเสนอของคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อปี 2559 โดยเป็นการเพิ่มฐานการเก็บเงินสมทบ จากเดิมที่ใช้คำนวณจากผู้มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท โดยหัก 5% ทำให้จ่ายสูงสุดเดือนละ 750 บาท ซึ่งดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2538 เป็นเวลา 20 ปี ซึ่งขณะนั้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 111 บาท แต่ปัจจุบันอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 310 บาท

นายจรินทร์ ระบุว่า คณะกรรมการประกันสังคมยังไม่ได้อนุมัติ และให้สำนักงานประกันสังคมไปศึกษาผลกระทบและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อไป

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มขึ้น หากประกันสังคมเพิ่มเงินสมทบนั้น ทางเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน หรือ คปค. ได้จัดทำร่างสิทธิประโยชน์ไว้แล้วดังนี้

อย่างไรก็ตาม หากร่างดังกล่าวผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว จะเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาและนำส่ง ครม. เพื่อส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนาม ประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป