หอการค้าเชื่อศก.ไทยโต6%หากการเมืองไม่ขัดแย้ง

หอการค้าเชื่อศก.ไทยโต6%หากการเมืองไม่ขัดแย้ง
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ผลการวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำให้บรรยากาศการเมืองดีขึ้น ภาคธุกิจคลายกังวล เห็นได้จากดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้น เศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตได้ ร้อยละ 6 หากไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นจากนี้ โดยเศรษฐกิจครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้ จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐต่อการส่งออกปีนี้จะขยายตัว ได้ร้อยละ 10 ตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ ร้อยละ 15 จากผลกระทบเศรษฐกิจยุโรปที่ชะลอตัว รัฐบาลจึงต้องเร่งลงทุนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อศักยภาพการแข่งขันประเทศ ทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ มองว่า รัฐบาล ควรเร่งลงทุนโครงการต่าง ๆ อาทิ ท่าเรือทวาย เส้นทางรถไฟรันเวย์ เพื่อเพิ่มจุดแข็งประเทศ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี รวมทั้ง ปรับแก้กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต