โฆสิต เผย ผลชี้ขาดศาลรธน.คลายกังวลศก.

โฆสิต เผย ผลชี้ขาดศาลรธน.คลายกังวลศก.
นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการวิจัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ ศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้สถานการณ์การเมืองปลอดโปร่ง ความรู้สึกของนักลงทุนและประชาชนดีขึ้น และเห็นว่าข้อแนะนำของศาลเป็นประโยชน์ ซึ่งหากทุกฝ่ายมองเห็นในลักษณะนี้ จะช่วยให้การทำงานต่าง ๆ เดินหน้าต่อไปได้ โดยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยปีนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจยังคงเติบโตได้ ร้อยละ 5 -  6 ตามเป้าหมาย ขณะที่วิกฤติหนี้ยุโรป ยังเป็นปัญหาที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข แต่จะนานแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองของประเทศที่ประสบปัญหา ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น จะเป็นผลกระทบที่สำคัญไปยังประเทศจีน แต่จะกระทบเศรษฐกิจไทยระดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่า จีนจะสามารถรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจได้หรือไม่ เพราะหากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง จะมีผลกระทบต่อค่าการส่งออก  ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องปรับตัว เพื่อรับกับสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม มองว่า นโยบายของรัฐบาลถือว่าเดินมาถูกทางแล้ว เพราะรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศในช่วงที่มีภาระเยอะ แต่ทำได้ดี ไม่มีปัญหาคอร์รัปชั่นที่เป็นประเด็น