ลอยตัว LPG ทำราคาสินค้าปรับขึ้นตามต้นทุน

ลอยตัว LPG ทำราคาสินค้าปรับขึ้นตามต้นทุน

ลอยตัว LPG ทำราคาสินค้าปรับขึ้นตามต้นทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากมีการลอยตัว LPG ทั้งระบบจริง ภาคเอกชน

ก็ต้องปรับราคาสินค้าขึ้นตามกลไกตลาด เพราะเมื่อต้นทุนสูงขึ้น ต้องกระทบกับต้นทุนราคาสินค้าอย่างแน่นอน

ซึ่งรัฐบาลจะต้องศึกษาว่า สินค้าประเภทใดจะถูกกระทบมากที่สุด และรัฐบาลก็จะต้องเข้าไปดูแลสินค้าประเภทนั้นก่อน

 

 

ทางด้าน นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่าเห็นด้วยกับการปรับราคา LPG ให้เป็นไปตามกลไกตลาด

และพร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับราคาใหม่ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการคัดค้านการลอยตัวบ้าง ซึ่งรัฐบาลหลังจากนี้จะต้องดูแลโครงสร้างราคาพลังงานของไทย ให้สอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย