เชลล์ ชี้ ภาคธุรกิจติดตามการเมืองไทย

เชลล์ ชี้ ภาคธุรกิจติดตามการเมืองไทย
นางพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธานกรรมการบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองใน กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ปัจจัยการเมือง ไม่มีผลโดยตรงต่อการลงทุนในประเทศไทย แต่จากประสบการณ์ในอดีต ทำให้ภาคธุรกิจตื่นตัว ในการติดตามสถานการณ์การเมืองมากขึ้น และหากมีความรุนแรง หรือ เกิดการรวมกลุ่มทางการเมือง ก็จะก่อให้เกิดความกังวลในระยะสั้นเท่านั้น ดังนั้น หากแยกเรื่องการเมืองออกจากเรื่องเศรษฐกิจได้ จะไม่กลายเป็นปัจจัยที่บั่นทอนการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการเมือง ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของบริษัทที่จะลงทุนในประเทศไทย เพราะทางบริษัท มองสถานการณ์ในระยะยาว และเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย