วัชรีหนักใจลอยตัวLPGคุมราคาสินค้ายาก

วัชรีหนักใจลอยตัวLPGคุมราคาสินค้ายาก
นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ยอมรับว่า มีความหนักใจ หากรัฐบาลจะปล่อยลอยตัวราคา LPG เพราะอาจจะเป็นสาเหตุในการขอปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคได้ เนื่องจาก ผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่ หันมาใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มก๊าซ LPG และ NGV มากขึ้น ซึ่งส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่จะลอยตัวราคาก๊าซ เพราะจะยากต่อการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม ทาง กระทรวงพาณิชย์ จะติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิด โดยขณะนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการขอปรับราคาสินค้าแต่อย่างใด แต่หากปล่อยให้ก๊าซลอยตัวอาจมีผู้ประกอบการยื่นขอปรับราคาสินค้ามายังกรมการค้าภายในได้