เชลล์แนะผู้บริโภคตามราคาน้ำมันตลาดโลก

เชลล์แนะผู้บริโภคตามราคาน้ำมันตลาดโลก
นางพิศวรรณ อัชนะพรกุล ประธานกรรมการบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลก ยังคงมีความผันผวน และมีแนวโน้มผันผวนมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากปัญหาวิกฤติหนี้ในยุโรปยังไม่ยุติลง และจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งภาคเอกชนและผู้บริโภคต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับราคาน้ำมันที่ผันผวน ถึงแม้ว่า ปัจจุบันภาครัฐจะดูแลผลกระทบให้กับผู้บริโภค ผ่านการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดูแลไม่ให้ราคาดีเซล สูงเกิน 30 บาทต่อลิตร ก็ตาม แต่สุดท้ายแล้ว ภาระจะต้องส่งผ่านไปยังผู้บริโภค เพราะการดูแลราคาน้ำมัน ควรเป็นมาตรการระยะสั้นเท่านั้น ส่วนการที่กระทรวงพลังงานเลื่อนการยกเลิกจำหน่ายน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ออกไป เป็นวันที่ 1 มกราคม 2556 นั้น บริษัทจะยังไม่เปลี่ยนแปลงการจำหน่ายน้ำมัน เพราะก็ยังไม่มั่นใจว่า เมื่อถึงกำหนดดังกล่าวแล้ว จะมีการยกเลิกได้จริงหรือไม่