หุ้นปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น17.16จุดปิด1,210.29จุด

หุ้นปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น17.16จุดปิด1,210.29จุด
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุดเมื่อเวลา 15.55 น. มีดังนี้   ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 30.49 บาท  ขายออก 31.91 บาท