บีโอไอ นำทีมนักธุรกิจ ปูทางลงทุนกานา

บีโอไอ นำทีมนักธุรกิจ ปูทางลงทุนกานา
นางวาสนา มุทุตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 23 - 28 กรกฎาคม 2555 บีโอไอ จะจัดกิจกรรม พาคณะนักลงทุนไทยไปศึกษาโอกาสและสำรวจลู่ทางการลงทุนในประเทศกานา เพื่อสร้างเครือข่ายการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยจะเข้าพบผู้บริหารระดับสูง ของหน่วยงานด้านการส่งเสริมการลงทุนของกานา รวมทั้ง หอการค้า และอุตสาหกรรมของประเทศกานาด้วย ทั้งนี้ ในปี 2555 บีโอไอได้กำหนดกิจกรรมการเดินทางไปประเทศตลาดใหม่ในกลุ่มแอฟริกา ซึ่งช่วงต้นปี ประสบความสำเร็จมาก มีการเจรจาธุรกิจที่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์ และ เดอร์บัน กว่า 50 คู่ธุรกิจ ส่วนคณะที่บีโอไอพาไปสำรวจลู่ทางการลงทุนที่ประเทศเอธิโอเปีย ก็ได้พบกับหน่วยงานด้านการลงทุนที่สำคัญ เกิดการเจรจาธุรกิจกว่า 30 ราย ในอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปสินค้าเกษตร ยาปราบศัตรูพืช ยารักษาโรคคน และสัตว์ การผลิตอาหารสำเร็จรูป ชิ้นส่วนยานยนต์ และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น