พณ. เตรียมนำเข้าปาล์มดิบ หมื่นตัน

พณ. เตรียมนำเข้าปาล์มดิบ หมื่นตัน
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยอมรับว่า ขณะนี้มีปัญหาสต๊อกน้ำมันปาล์มในประเทศลดต่ำกว่าปริมาณสำรองเพื่อความมั่นคง เนื่องจากปริมาณผลผลิตปาล์มของเกษตรกร ต่ำกว่าที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดการณ์ไว้ ประกอบกับรัฐบาลยุติการจัดเก็บภาษีส่งออกน้ำมันปาล์ม จึงอาจทำให้การส่งออกในช่วงเดือน ก.ค. นี้ มีมากขึ้น จึงอาจต้องมีการพิจารณานำเข้าน้ำมันปาล์มดิบมาชดเชยสต๊อกที่ขาด หรือตามความจำเป็นประมาณ 10,000 ตัน แต่อย่างไรก็ตามมั่นใจว่า จะไม่เกิดปัญหาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขาดตลาดอย่างแน่นอน ในขณะที่สต๊อกน้ำมันปาล์มในประเทศขณะนี้ อยู่ที่ 1.6 - 1.7 แสนตัน