บขส.โอดน้ำมันแพง-น้ำท่วมปลายปีทำกำไรหด50%

บขส.โอดน้ำมันแพง-น้ำท่วมปลายปีทำกำไรหด50%
นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและจากปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้ บขส.มีกำไรลดลงกว่า 50% ส่วนเรื่องรายได้ของในปีนี้ น่าจะไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมามากนัก อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าเรื่องแผนการจัดซื้อรถ NGV ใหม่ จำนวน 800 คัน ในขณะนี้แผนดังกล่าวอยู่ที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของสถานี NGV ว่าจะมีสถานีเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ โดยในปัจจุบัน บขส.มีรถ NGV อยู่ 100 คัน และรถที่ใช้น้ำมันอยู่ 800 คัน อีกทั้งในปีหน้าทาง บขส.ได้วางแผนว่าจะมีการเพิ่มช่องทางการบริการ เพื่อการเข้าถึงผู้โดยสารและความสะดวกสบายให้มากขึ้น