ร้านค้าไฟฟ้าร่วมโครงการคูปองได้เงินคืนแน่

ร้านค้าไฟฟ้าร่วมโครงการคูปองได้เงินคืนแน่
นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า โครงการแจกคูปองส่วนลด 2,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เบอร์ 5 ที่ถูกทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สั่งให้ชะลอการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอให้ทบทวนโครงการ ว่ามีการใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์การอนุรักษ์พลังงานหรือไม่นั้น ทางกระทรวงพลังงาน มั่นใจว่า โครงการดำเนินการถูกต้องตามกฎเกณฑ์ และไม่ผิดวัตถุประสงค์ รวมทั้ง ได้ชี้แจงต่อ สตง. ไปแล้ว โดยขอให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รอการเบิกจ่ายเงินจากภาครัฐ มั่นใจว่า จะได้รับเงินอย่างแน่นอน ไม่ว่าผลการตัดสินของ สตง. จะออกมาในลักษณะใดก็ตาม กระทรวงพลังงาน จะหาเงินมาคืนให้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีร้านค้ายื่นเบิกเงินคูปอง 1,300 ล้านบาท จ่ายเงินแล้ว 317 ล้านบาท รอสั่งจ่ายอีก 440 ล้านบาท และรอการตรวจเอกสารอีก 543 ล้านบาท